پایان دومین نمایشگاه بین المللی فن آوری و رسانه های دیجیتال و استقبال چشمگیر از زانیکس
استقبال از نرم افزار مدیریت محتوای زانیکس در دومین نمایشگاه بین المللی فن آوری و رسانه های دیجیتال چشمگیر بود.

دومین نمایشگاه فن آوری و رسانه های دیجیتال در تاریخ 18 شهریور به پایان رسید. استقبال از نرم افزار مدیریت محتوای زانیکس در دومین نمایشگاه بین المللی فن آوری و رسانه های دیجیتال چشمگیر بود. کیفیت بالا، سرعت در تحویل وب سایت ها،قالب های متنوع و قیمت مناسب از دلایلی بودند که مردم را به سمت غرفه زانیکس می کشاند.

زانیکس در دومین نمایشگاه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

این استقبال به ما برای بهبود و توسعه محصول خود، انگیزه ای مضاعف داد.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال